WİT

Vivian Bearing;kuralcı olduğu kadar da inatçı bir edebiyat profesörüdür. Bir gün, yumurtalık kanseri olduğunu öğrenir. Hikaye boyunca, Vivian'ın tedavisi sırasında yaşadıkları, kanser döngüsünün ondan aldıkları, en can alıcı noktalarıyla izleyiciye aktarılır.

Filmde ana karakter, Emma Thompson’un canlandırdığı Vivian Bearingdir. Bir İngiliz Edebiyatı profesörü olan Bearing, 17. Yüzyıl İngiliz şairi olan John Donne (1572–1631) şiiri üzerinde uzmandır. 

Bearing, öğretme ve araştırmayı çok seven, mesleğine aşık ve işkolik bir insandır. Karnındaki ağrı nedeniyle bir gün doktora gider. Kendisine over kanseri tanısı konulduğunda sekiz kürlük, tam doz kemoterapi tedavisi almaya başlar.

 Doktor Harvey Kelekian, Vivian Bearing’in ilerlemiş bir vaka olduğuna karar vererek,  tedavisi için tam doz kemoterapi uygulanması önerir. Kelekian aynı zamanda kanser hakkında bir araştırma yürütmektedir ve böylece Bearing’i araştırması için bir denek haline getirir. 

Tedavi sürecine güçlü giren Beraring kemoterapinin yan etkileri karşısında zamanla iradesini kaybeder ve görünür bir şekilde fiziksel ve duygusal olarak acı çekmeye başlar. 

Bearing’in bu süreci zorlukla karşılamasının bir nedeni de yalnız olmasıdır; ailesi, arkadaşları çevresinde yoktur. 

Bu süreçte iletişimini sadece sağlık personeli ile kurmaktadır. Film boyunca Bearing, hastalığının ilerleyişi boyunca düşüncelerini ve duygularını doğrudan izleyiciyle paylaşmaktadır.Ivan Illich, 1976 yılında yayınladığı Sağlığın Gaspı kitabında hastanelerin bilimsel narsizmin anıtlarına; mesleki önyargıların çağdışı olmuş somut tezahürlerine dönüştüğünden bahsetmektedir. 

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren ekonomik bunalımların etkisiyle ortaya çıkan neoliberal politikalar sağlık alanını da etkilemiştir. Özel sektörün sağlık alanına girişi sağlık hizmetlerindeki ilişkileri mekanikleştirmiş, tedavi ve bakım hizmetlerini fabrika üretimine dönüştürmüştür. 

Tıbbın bir nesne üretim alanına dönüşmesi, bedenin de ticari bir meta olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Ayrıca hekimin teknik girişimi değerlerden arınmış bir güç olma iddiasına evrilmiştir.  Böylece tedavi etiği, araştırma etiği, sağlık çalışanı-hasta ilişkisi ve hasta hakları bozulmaya başlamıştır. Filmdeki sağlık çalışanları Bearing ile profesyonel olmayan bir iletişim kurarlar, Bearing’i bir nesneye, bir hastalığa indirgerler.Doktor Posner, Bearing ile ilgilenen 

Doktor Kelekian’in asistanıdır, kanser araştırmaları yapan genç bir doktordur. Posner, tıp eğitimi sırasında Bearing’den ‘İngiliz Edebiyatı’ dersi almıştır. Posner, mesleğine odaklanmış ancak karşısındaki bireyi sadece araştırma konusu olarak değerlendiren, hastayı nesneye indirgeyen, duygusuz bir tavra sahiptir. Film boyunca, Posner ile Bearing arasındaki doktor-hasta ilişkisinde bu tavır açık bir şekilde gösterilmektedir. Posner, filmde ruhsuzlaşan tıbbın bir temsilcisi konumundadır.

Filmdeki bir diğer önemli karakter, Hemşire Susie Monahan’dır. Monahan, Doktor Posner’in aksine tıbbın insani yönünü temsil eder. Kendini mesleğine adamış olan Hemşire Susie, Bearing’den birinci sorumlu hemşiredir ve Bearing’in son anına kadar onun yanında yer alır. 

Bu süreçte Susie, saygı ve anlayış çerçevesinde hemşirelik bakımını sunmakta ve Bearing’in savunuculuğunu yapmaktadır.Filmde, nesneleşmiş bir sağlık sistemi içinde etik değerlerden yoksun bir tedavi süreci deneyimleyen İngiliz Edebiyatı profesörü Bearing ile bu sistem içinde hala insani yönünü korumayı başarabilmiş Hemşire Monahan’ın ilişkisi ön plana çıkmaktadır.

Film, Amerika’da tıp okullarında yaşamın sonu, tıp etiği, hemşirelik etiği, ölüm gibi konularda eğitim filmi olarak kullanılmaktadır. Film, doktor-hasta ilişkisi / iletişimi, sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmetinin biyopsikososyal modeli ve araştırma etiği, tıbbi hatalar, iyatrojenez, aile dinamikleri, palyatif bakım ve ölüm de dahil olmak üzere etikle ilgili tartışmaları içermektedir.

KAYNAK LİNKİ

Virginia Avenel Henderson’un Hemşirelik Tanımı Çerçevesinde Wit Filmi’ndeki Hemşire Susie Monahan Karakterinin Analizi

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.