11 Dec
11Dec

25.05 2009-İstanbul-Labder

Dün gibi hatırlıyorum ve demiştim ki sağlık personelini zor günler bekliyor. Sağlık personellerinin dayanışma içerisinde olması gerektiğini bir birinin kuyusunu kazmak yerine birlik olmaları gerektiğini defalarca yapmıştım 

Bir başka yazımda sağlık personelinin sağlık personeline yaptığını düşman yapmaz demiştim Basit kazanımlar şeklinde sunulan iyileştirmelerin aslında birer mayınlı tuzak olduğunu anlatmıştım. Örneğin nöbet saatlerinin 40 saate düşmeyeceğini 2368 part time kanunun sağlık personeli için mesai saati anlamında koruyucu olduğunu aynı zamanda Hemşire Sağlık Memuru,Ebeler için verilmiş hakların elinden alınması anlamına geldiğini yazmıştım. Nöbet saatleri ve icap saatleri artırılırken birileri korunacak korunanların yerine başkaları fazla görev ifa edecek demiştik bunda da yanılmadık Devletin verdiği hakları kurum idarecileri bu hakkı kötüye kullanmaktan geri kalmadılar. Son dönemlerde bazı kurumlarda sağlık personeline karışma yetkisi olmayan kişiler sağlık personellerinin nöbetlerini düzenleme gibi bir olguyu gerçekleştirdi. 

Sağlık personellerinin sevk ve idaresinden birim sorumluları sorumludur.Hastane müdürlerinin böyle bir yetkisi yoktur.Ama bazı illerde bakıyoruz birileri birim sorumlusu gibi davranmaya devam ediyor. Hastanede sorumlu oldukları alanları başkalarına bırakarak asli görevlerinden uzaklaşmayı ve başkalarının rolüne bürünmeye başladılar. Buna da birileri hep seyirci kalmaya başladı.Neden? nedeni belli ama kimse sesini çıkarmıyor. Diyelim ki kurumda bir olumsuz olgu oldu bunu siyasete taşımanın ve yandaş aramanın mantığı nedir? Sokakta oynayan çocukların kavga sonrası dövülen “sen bizim evin önünden geçersin” mantığından farkı ne? Kurumdaki ayıp senin ayıbın bu ayıbı bir yerler taşımak aslında bu kişi ve bu kişilere sahip çıkanların başarısızlığı aslında siyaset bu tip işlem peşinde olanlar hakkında işlem yapmalı. Kurumdaki her hangi bir olumsuzluğu siyasete taşımak yerine ortak fikir birlikteliği ile çözümlemek olmalıdır. Hastanede personel alımlarında yapılan kayırmacalar,ihale sonrası malların edinimindeki haksızlıklar kirası alınamayan vakıf kantini,yemek hanenin yakınlara ihale edilmesi devlete zarar olmuyor ama nöbette uyuduğu iddia edilen 2-3 kişi yüzünden kişiler sosyal hayatı değiştiriliyor çoluk çocuk perişan ediliyor. Kesinlikle görev başında ihmali olanları kayırmak gibi bir niyetimiz yok,verin cezalarını zaten vermişiniz yer değişikliği yapmışınız.

Diğer görevini yapan insanlardan ne istiyorsunuz? Neymiş efendim Bakanlıktan Hastaneler koordinatörüne mahcup çıkmış bu sizin sorununuz hastanenizde görev yapan süpervayzırlar ne iş yaparlar. Nöbetçi şef nöbeti tutanlar ne iş yaparlar? Görevleri nöbet boyunca bina turları atmak görevleri değimlidir.Yaşanan olumsuzluklarda olumsuzlukları gidermek görevleri değimlidir yani sevk ve idareden sorumlu değillermidir? Yataklı Kurumlar işleteme yönetmeliği yoğun bakım gibi süreklilik arz eden yerlerde nöbetlerin 24 saat altında olunamayacağı hüküm atına alınmışken kişisel yorumlar yüzünden insanlar mağdur ediliyor buna sendikalar seyirci kalıyor gerçekten çok yazık bu insanları anlamakta güçlük çekiyorum hakkınızı aramayan yerde ne işiniz var. Ama insanlar hep gücün yanında kalmak istiyor gücün yanında kalayım her türlü sıkıntıya razıyım diyor. Siyaseten birilerinin yakını iseniz bir yerlerde oturarak iş yapıyorsunuz.Diğerlerinin canı çıkıyor.Adalet ve hak bunun neresinde? 657 DNK nın 45 maddesi gereği kimse görevinin dışında çalıştırılmaz derken eczanede istatistik v.b birimlerde yada başka yerlerde görev yapanlar neden ve niçin çalıştırılıyor Memlekete hemşire eksikliği var deniliyor ama adam kayırmacılı yapılarak birileri korunuyor diğerlerinin poası çıkartılıyor 10-12 nöbet tutmak zorunda bırakılıyor? 

Yataklı Kurumlar İşletme Yönetmeliği Tablo-1 Normal Yemek Günlük İstihkak Cetveline uyulmadan yemekler hasta ve sağlık çalışanına sunulurken burada acaba kimler kayrılıyor çok merak ediyorum.Hastane kalite belgesi almış bir hastane ama hastalar acilden kendi kan,idrar örneklerini taşıyor buralarda transport elemanı yok. Karşılama hostesi olarak alına hostesler nereler de gören var mı? Halkla ilişkilerin görevi nedir ve ne yapar bilen var mı ? Hastalar birimleri ararken herhangi bir birime girerek aradığı yani muayene olmak istediği birimi sormaktadır. Geçen gün yakınımı götürdüm halkla ilişkileri araki bulasın kimse yok,çıkacak basına 10 adet hostes aldık diyeceksiniz bu arkadaşlar nerede çalışıyor? Eğer doktor yayına alındı ise o zaman hostes demeyeceksiniz.Doktora sekreter aldık diyeceksiniz. Halkla ilişkiler ne yapar hastalar kime danışır bilen yok hastanede yazılım firmasından dolayı her ay yaklaşık 700-800.000 TL kayıp var kimsenin sesi çıkmıyor.Bu nasıl bir adalet çıksın birileri bu sorulara cevap versin .Sorunların büyüğü varken küçük işlerle uğraşmak acziyetin göstergesidir.Büyük gösterişlerle açılan Görüntüleme merkezi 2 gün çalışıyor 10 gün çalışmıyor hani hizmet alımları hastalarının işini rahatlatacaktı ve hizmete rahat ulaşmasını sağlayacaktı yine olmadı bu mayada tutmadı. Hastanede tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezununun yapması gereken işlemleri başkaları yaparken yanlış yapılan ICD kodlamaları yüzünden ödenmeyen faturalardan yada kanuni sorumluluk oluşturan dosyalardan kimler sorumludur? Başkasının sağlık karnesi üzerinden muayene olanlar doğum yapanlara ne demeli işte bu dah vahimi ama kimsenin sesi çıkmıyor… 

Bazı ilerde hastaneler çoğu zaman hastaneler sevk kurumları görevi gören entegre hastane gibi çalışıyor. Her iki lafın arasında siyaset böyle istiyor deniliyor ama ben buna inanmıyorum çünkü siyasetçi bu kadar basit işlerle uğraşmaz ve uğraşmamalıdır.Ben sağlık personeline şiddeti araştırma komisyonuna seçilen bir milletvekilinin bu işerle uğraşacağını ve buna pirim tanıyacağına inanmıyorum.

 Hasta memnuniyeti anketleri %60 ları geçmezken masa başında doldurulan memnuniyet anketler ile hastane puanı oluşturularak döner sermayeler dağıtılmaktadır. Dört yıldır halen çalıştığım kurumda bir kere bile çalışan memnuniyeti anketi doldurmadım yine masa başında birileri tarafından dolduruluyor.Hani kalite almış hastaneler varya onlarda bu şekil yapıyor bazı kurumlar bastırıyor parayı alıyor kalite belgesini ülkede her şey laçkalaşmış.

Tut ucunu tutabilirsen.Oryantasyon eğitimi yapılmadan nöbete konulan sağlık çalışanları 2-3 günde ne görürler ise onunla meslek icra etmek zorunda bırakılmaktadır. Artık sağlık personellerinin üzerinden ellerinizi çekin idareler olarak adam kayırmacılığına son verin ve insanların sosyal hayatları ile oynamaktan vaaz geçin insanlar üzerindeki baskıyı kaldırın ve sözlü mobbing yapmaktan vaaz geçin Tıp Bayramında Hemşireler Gününde,Ebeler Gününde methiyeler dizdiğiniz kişiler aynı kişiler yani bu kurumlarda çalışan tabip dışı personellerdir.Bu kadar yönetsel sıkıntı varken neden hep sağlık personeli suçludur? Birlik olmak sorunların üstesinden gelmektir.Gelin birlik olalım!

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.